top of page

Peter Breiner's

SLOVENKE TANCE

Pochabé + Smutné

Keď sme sa pred takmer ôsmimi rokmi vydávali na cestu za Slovenskými tancami, všetci sme dúfali, že to bude cesta kratšia a jednoduchšia. Bohužiaľ, časy, keď nebol problém vydať album so symfonickou hudbou, sú už asi nenávratne za nami. O to viacej to platí pre dvojalbum takejto hudby s veľkým orchestrom a tromi sólistami na nezvyčajné nástroje. Napriek tomu sa nám tento projekt podarilo dotiahnuť do úspešného konca.

Medzitým ste si asi všimli, že aj vďaka Vašej podpore sa Slovenské tance vydali na koncertnú cestu a boli mnohokrát predvedené v rôznych podobách, od sólového klavíra, dua, tria či kvarteta, aj cez verziu s komorných orchestrom, ktorú sme prezentovali v Prahe, Louisiane, či newyorskej Carnegie Hall až po čiastočné orchestrálne prevedenie na Pohode a veľký balet v Slovenskom národnom divadle.

V úplnej podobe však stominútová suita zaznie až na tejto dlho očakávanej nahrávke. Zachovali sme jej pôvodnú formu, sólistov i grafický design a namiesto Kráľovskej filharmónie nahrala Slovenské tance Slovenská filharmónia, čo je nielen príhodnejšie, ale ako budete sami počuť, oduševnelé a skvelé.

Jedného dňa, keď budeme mať všetci viac času, si rozpovieme o všetkých nepredvídateľných a nepravdepodobných problémoch, kvôli ktorým sa tento projekt natiahol na viac než sedem rokov. Len jeden príklad: keď sa nám po všetkých peripetiách konečne podarilo nahrávku s vyše stočlenným orchestrom v Redute naplánovať, v deň nahrávky bol môj dlhoročný zvukový majster, jeden z najlepších na svete, v nemocnici v kóme. Museli sme použiť náhradný štáb, ale naštastie sa lekárom podaril husársky kúsok a zvukár mohol po niekoľkých mesiacoch prísť a zachrániť situáciu v postprodukcii, ktorá sa tým tiež výrazne predĺžila.

Dnes Vám teda môžeme predložiť výsledok našej práce. Tu si môžete vypočuť ukážky alebo stiahnuť celú nahrávku: Instant Encore

Veľké poďakovanie patrí všetkým 180 sponzorom, sólistom, orchestru, vydavateľstvu i vedeniu Slovenskej filharmónie, nahrávacím štábom, Sashovi Santiagovi za desiatky videí, webstránku a crowdfundingovú kampaň, Sväťovi Mikytovi a Palovi Bálikovi za grafický design, Vladovi Godárovi za sprievodný text, Dr. Ivanovi Martonovi za veľké úsilie pri uskutočňovaní nahrávky a sólistovi a zároveň najštedrejšiemu sponzorovi Borisovi Lenkovi spolu s mixérmi Ottom Noppom a Frantom Poulom za záchranu projektu vo finálnom štádiu.

Želáme Vám príjemné a inšpirujúce zážitky so šestnástimi Slovenskými tancami.

bottom of page